Projekty staveb

Projekt je základní dokument stavby. Z tohoto důvodu je projektové přípravě stavby věnována maximální pozornost. Náš tým zahrnuje zkušené projektanty jednotlivých profesí. Pro naše klienty provádíme architektonické studie, které převedeme do podoby vizualizací, tj. převést klientovy představy ze skic a kreseb do prostoru.

V rámci projektové činnosti zajišťujeme tyto stupně projektové dokumentace

 • Urbanistické a zastavovací studie
 • Projekty pro územní řízení
 • Projekty pro stavební řízení
 • Prováděcí projektovou dokumentaci
 • Rozpočty staveb

Inženýrské služby

Pro naše klienty zajišťujeme soubor inženýrských služeb. Tyto služby nezahrnují pouze vyjednávání s orgány státní správy. Vyjednáváme rovněž se všemi, kteří jsou z hlediska stavebního zákona zapojení do procesu schvalování stavby. Podle našich zkušeností je právě nedostatek komunikace mezi jednotlivými partnery procesu přípravy stavby příčinou většiny vzniklých problémů. A naším úkolem, jako zástupce investora, je problémy odstraňovat a zajistit hladký průběh přípravy a realizace stavby.

Základní inženýrské služby

 • Zajištění územního rozhodnutí
 • Zajištění stavebního povolení
 • Technický dozor investora
 • Kolaudační řízení staveb
 • Vklad staveb do katastru nemovitostí

Posudková činnost

Posudkovou činnost zajišťujeme ve spolupráci s externími znalci pro jednotlivé obory, např. statické posouzení staveb, geologické posudky, hydrogeologické posudky, radonové průzkumy, hlukové studie, studie oslunění, studie posouzení ekologických vlivů EIA atd.

Poradenské služby

Zaměřujeme se na vyjasnění základních představ investora o budoucí stavbě. V rámci našich služeb vypracujeme potřebné smluvní dokumenty, jako jsou kupní nebo nájemní smlouvy, věcná břemena atd.

Vyřízení dotačních titulů

Zajistíme za Vás

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci
 • Přípravu příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci
 • Registraci žádosti o dotaci
 • Kontrolu průběhu dotace
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení

Výsledkem naší práce je maximální výše dotace pro váš záměr.

Jméno a příjmení
Invalid Input

Telefon
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Produkt o který máte zájem
Invalid Input

Poznámka
Invalid Input

Opište, prosím, kontrolní kód(*)
Opište, prosím, kontrolní kód
Invalid Input